Mezz Cues - IDM Amator 7 Noiembrie
Tournament Bracket of Mezz Cues - IDM Amator 7 Noiembrie
Mezz Cues - IDM Amator 7 Noiembrie
07.11.2021-07.11.2021
32 Double 16 Single Elimination
                                                                               
                  LOSERS QUALIF.     LOSERS ROUND 1     INITIAL ROUND     WINNERS QUALIF.     1/8 FINAL     QUARTER FINAL     SEMI FINAL     FINAL  
                                                                               
                                  A01Sun. 00:00                                          
                                 
1cristian ionut munteanu
0
                                         
                  A33Sun. 00:00     A25Sun. 00:00    
32walk over
0
    A17Sun. 00:00     A41Sun. 00:00                          
                 
tudor chitu
0
   
walk over
0
    Lgt => A25      
cristian ionut munteanu
0
   
bogdan toma
0
                         
                 
robert alexandru preda
7
   
tudor chitu
0
    A02Sun. 00:00    
bogdan toma
7
   
robert alexandru preda
7
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
17bogdan toma
7
    Lgt => A40       Lgt => 9                            
                                 
16tudor chitu
0
                    A49Sun. 00:00                  
                                  Lgt => A25                      
robert alexandru preda
7
                 
                                  A03Sun. 00:00                    
alexandru damian
1
                 
                                 
9daniel visan
7
                    Lgt => 5                    
                  A34Sun. 00:00     A26Sun. 00:00    
24andrei ionescu
0
    A18Sun. 00:00     A42Sun. 00:00                          
                 
andrei ionescu
7
   
andrei ionescu
0
    Lgt => A26      
daniel visan
7
   
daniel visan
0
                         
                 
tudor chirita
0
   
walk over
0
    A04Sun. 00:00    
ciculescu dragos marian
0
   
alexandru damian
7
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
25walk over
0
    Lgt => A39       Lgt => 9                            
                                 
8ciculescu dragos marian
0
                            A53Sun. 00:00          
                                  Lgt => A26                              
robert alexandru preda
3
         
                                  A05Sun. 00:00                            
nic berendea
7
         
                                 
5nic berendea
0
                            Lgt => 3            
                  A35Sun. 00:00     A27Sun. 00:00    
28walk over
0
    A19Sun. 00:00     A43Sun. 00:00                          
                 
colin martin
0
   
walk over
0
    Lgt => A27      
nic berendea
7
   
nic berendea
7
                         
                 
cristian afrenie
7
   
colin martin
0
    A06Sun. 00:00    
alexandru marcoci
0
   
ciculescu dragos marian
0
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
21alexandru marcoci
7
    Lgt => A38       Lgt => 9                            
                                 
12colin martin
0
                    A50Sun. 00:00                  
                                  Lgt => A27                      
nic berendea
7
                 
                                  A07Sun. 00:00                    
mihai vladu
0
                 
                                 
13alexandru damian
0
                    Lgt => 5                    
                  A36Sun. 00:00     A28Sun. 00:00    
20mihai vladu
7
    A20Sun. 00:00     A44Sun. 00:00                          
                 
alexandru damian
7
   
alexandru damian
0
    Lgt => A28      
mihai vladu
7
   
mihai vladu
7
                         
                 
radu florea
0
   
walk over
0
    A08Sun. 00:00    
flavian glont
0
   
alexandru marcoci
0
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
29walk over
0
    Lgt => A37       Lgt => 9                            
                                 
4flavian glont
0
                                    A55Sun. 00:00  
                                  Lgt => A28                                      
nic berendea
5
 
                                  A09Sun. 00:00                                    
andrei ionescu
7
 
                                 
3mihai tudor
0
                                    Lgt => 2    
                  A37Sun. 00:00     A29Sun. 00:00    
30walk over
0
    A21Sun. 00:00     A45Sun. 00:00                          
                 
alexandru serban toma
0
   
walk over
0
    Lgt => A29      
mihai tudor
7
   
mihai tudor
7
                         
                 
flavian glont
7
   
alexandru serban toma
0
    A10Sun. 00:00    
radu florea
0
   
cristian ionut munteanu
0
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
19radu florea
7
    Lgt => A36       Lgt => 9                            
                                 
14alexandru serban toma
0
                    A51Sun. 00:00                  
                                  Lgt => A29                      
mihai tudor
0
                 
                                  A11Sun. 00:00                    
andrei ionescu
7
                 
                                 
11cristian afrenie
7
                    Lgt => 5                    
                  A38Sun. 00:00     A30Sun. 00:00    
22mihai vlasceanu
0
    A22Sun. 00:00     A46Sun. 00:00                          
                 
mihai vlasceanu
0
   
mihai vlasceanu
0
    Lgt => A30      
cristian afrenie
0
   
alexandru nanu
0
                         
                 
alexandru marcoci
7
   
walk over
0
    A12Sun. 00:00    
alexandru nanu
7
   
andrei ionescu
7
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
27walk over
0
    Lgt => A35       Lgt => 9                            
                                 
6alexandru nanu
0
                            A54Sun. 00:00          
                                  Lgt => A30                              
andrei ionescu
7
         
                                  A13Sun. 00:00                            
flavian glont
0
         
                                 
7tudor chirita
0
                            Lgt => 3            
                  A39Sun. 00:00     A31Sun. 00:00    
26walk over
0
    A23Sun. 00:00     A47Sun. 00:00                          
                 
bogdan chirodea
0
   
walk over
0
    Lgt => A31      
tudor chirita
0
   
mihai neacsu
0
                         
                 
ciculescu dragos marian
7
   
bogdan chirodea
0
    A14Sun. 00:00    
mihai neacsu
7
   
cristian afrenie
7
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
23mihai neacsu
7
    Lgt => A34       Lgt => 9                            
                                 
10bogdan chirodea
0
                    A52Sun. 00:00                  
                                  Lgt => A31                      
cristian afrenie
0
                 
                                  A15Sun. 00:00                    
flavian glont
7
                 
                                 
15robert alexandru preda
7
                    Lgt => 5                    
                  A40Sun. 00:00     A32Sun. 00:00    
18gabi gosa
0
    A24Sun. 00:00     A48Sun. 00:00                          
                 
gabi gosa
0
   
gabi gosa
0
    Lgt => A32      
robert alexandru preda
0
   
ion daniel munteanu
0
                         
                 
cristian ionut munteanu
7
   
walk over
0
    A16Sun. 00:00    
ion daniel munteanu
7
   
flavian glont
7
                         
                  Lgt => 17       Lgt => 25      
31walk over
0
    Lgt => A33       Lgt => 9                            
                                 
2ion daniel munteanu
0
                                         
                                  Lgt => A32                                            
                                                                               
                                                                               
                  LOSERS QUALIF.     LOSERS ROUND 1     INITIAL ROUND     WINNERS QUALIF.     1/8 FINAL     QUARTER FINAL     SEMI FINAL     FINAL  
                                                                               

Staff

 • 8
  ...

  Bob Nilson

  Project Manager
 • ...

  Nick Larson

  Art Director
 • 3
  ...

  Deon Hubert

  CTO
 • ...

  Ella Wong

  CEO

Customers

 • 2
  ...

  Lara Kunis

  CEO, Loop Inc
  Last seen 03:10 AM
 • new
  ...

  Ernie Kyllonen

  Project Manager,
  SmartBizz PTL
 • ...

  Lisa Stone

  CTO, Keort Inc
  Last seen 13:10 PM
 • 7
  ...

  Deon Portalatin

  CFO, H&D LTD
 • ...

  Irina Savikova

  CEO, Tizda Motors Inc
 • 4
  ...

  Maria Gomez

  Manager, Infomatic Inc
  Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

 • Enable Notifications
 • Allow Tracking
 • Log Errors
 • Auto Sumbit Issues
 • Enable SMS Alerts

System Settings

 • Security Level
 • Failed Email Attempts
 • Secondary SMTP Port
 • Notify On System Error
 • Notify On SMTP Error